Заседания

Решения

№ 292 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 291 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Назначаване членове на СИК в КОВИД отделенията на лечебни заведения на територията на Община Пазарджик на територията на Община Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 290 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 289 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна избирателна комисия за Община Велинград за гласуване с подвижна избирателна кутия на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

№ 288 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 287 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Образуване на ПСИК, утвърждаване на единен номер на ПСИК и назначаване на състава на ПСИК на територията на Община Пазарджик.

№ 286 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Заличаване на регистрирани застъпници, регистрирани от Коалиция „БСП за България“

№ 285 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Оттегляне на упълномощен представител на ПП ВМРО – БНД

№ 284 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 283 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замени на членове в СИК на територията на община Белово по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“,, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 282 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 281 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 280 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Закриване ПСИК на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г

№ 279 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

№ 278 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 277 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 276 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 275 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г. и назначаване на членове на СИК.

№ 274 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

№ 273 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 272 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „КОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 271 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 270 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 269 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 268 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 267 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 266 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 265 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на Коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 264 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Определяне на специалисти към РИК Пазарджик за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 263 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на ПП ВОЛЯ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 262 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 261 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 260 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 259 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Стрелча по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 258 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 257 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 256 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение № 125 – НС/19.03.2021г., взето с Протокол № 17 – НС/19.03.2021г. на РИК - Пазарджик.

№ 255 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 254 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 253 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 252 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения