Заседания

Заседание от дата 04.04.2021 от 14:00 часа.

Решения

№ 383 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№21-ЖС от 04.04.2021г. в 20:50 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“.

№ 382 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по жалба с вх. №20-ЖС от 04.04.2021г. в 20:35 часа, препратена по компетентност от ЦИК София.

№ 381 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС от 04.04.2021г., подаден от анонимен гражданин.

№ 380 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№18-ЖС от 04.04.2021г. в 17:51ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

№ 379-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. № 17-ЖС от 04.04.2021г. в 17:31 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подаден от Силвия Запрянова Минчева, упълномощен представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“.

№ 378-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№15-ЖС от 04.04.2021г. в 16:50 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“.

№ 377-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№16-ЖС от 04.04.2021г. в 17:17 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от адв.Николай Емилов Христов, упълномощен представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“.

№ 376-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№13-ЖС от 04.04.2021г. в 16:01 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“.

№ 375-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. № 14-ЖС от 04.04.2021г. в 16:18 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подаден от Силвия Минчева.

№ 374-НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№12-ЖС от 04.04.2021г. в 16:00 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

№ 373 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№11-ЖС от 04.04.2021г. в 15:09ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

№ 372 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 10-ЖС от 04.04.2021г. в 14:24 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“.

№ 371 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. №9-ЖС от 04.04.2021г. в 14:36ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Мария Красимирова Батаклиева, упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

№ 370 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 8-ЖС от 04.04.2021г. в 11:39 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Борислав Георгиев Ганчев, упълномощен представител на Коалиция „Демократична България –Обединение“.

№ 369 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 7-ЖС от 04.04.2021г. в 11:30 ч., подадена от Тинко Василев, упълномощен представител на ПП Има Такъв Народ.

№ 367 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. № 5-ЖС от 04.04.2021г. в 10:30 ч., подаден на телефонния номер на РИК Пазарджик - 034 402 323 от анонимен гласоподавател от гр.Ракитово.

№ 366 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. № 4-ЖС от 04.04.2021г. в 10:00 ч., подаден по електронната поща на РИК Пазарджик от електронната поща на Надежда Йорданова.

№ 365 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 3-ЖС от 04.04.2021г. в 09:40 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД

№ 364 – НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 2-ЖС от 04.04.2021г. в 09:00 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД

№ 363 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 1-ЖС от 04.04.2021г. в 08:10 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД

№ 362 - НС / 04.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК в изборния ден на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г.

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

  • № 225-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

  • № 224-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения