Заседания

Заседание от дата 13.02.2021 от 10:30 часа.

Решения

№ 7 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Реквизити и начин на защита на печата на РИК Пазарджик.

№ 6 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Разпределение на отговорностите на членовете на РИК Пазарджик по общини за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г..

№ 5 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на експерти и технически сътрудници към РИК Пазарджик във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

№ 4 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Разпределение на функциите между членовете на РИК Пазарджик по повод организацията във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

№ 3 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : График на дежурствата на РИК - Пазарджик произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

№ 2 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Начина на обявяването на решенията на Районната избирателна комисия - Пазарджик за произвеждане на изборите за Народни представители на 04.04.2021 г.

№ 1 - НС / 13.02.2021

ОТНОСНО : Номерацията на Решенията на РИК-Пазарджик за произвеждане на изборите за Народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 293 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

  • № 292 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

  • № 291 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения