Архив избори:
04.04.2021

Откриване на изборния ден за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г.

На теририторията на РИК Пазарджик изборният ден е открит във всички секции, работят нормално, няма възникнали проблеми.

Информация за секциите, в които не са се явили всички членове:

130400008 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

132400004 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

132100008 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

133900001 - 2 члена не явил се от 9 членна комисия

133900002 - 1 члена не явил се от 9 членна комисия

133900007 - 1 члена не явил се от 5 членна комисия

133900005 - 1 члена не явил се от 9 членна комисия

132000016 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

130600001 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

130600009 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

132900006 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

131900040 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

131900036 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

131900044 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

131900063 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

131900056 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

131900010 - 1 член не явил се от 7 членна комисия

130800028 - 1 член не явил се от 7 членна комисия

130800044 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

130800003 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

130800016 - 1 член не явил се от 9 членна комисия

 

 

 

11.03.2021

Регистрация на застъпници

При регистрация на застъпници в РИК, политическите сили следва да предоставят списък с име и ЕГН на застъпниците на електронен носител, придържайки се към приложения към съобщението шаблон: Шаблон застъпници

26.03.2021

Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

 

 

 1. На територията на община Стрелча определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133200001 - гр.Стрелча, пл. „Дружба“ №1, Пенсионерски клуб към НЧ „Просвещение – 1871“.

 

 1. На територията на община Батак определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130300001 – гр. Батак , ул. „Бр. Ванчеви“ №4
 • СИК №130300006 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ №47
 • СИК №130300008 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ №18А
 • СИК №130300009 – с. Фотиново ул. „Петнадесета“ №12

 

 1. На територията на община Пещера определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК № 132100001 – гр. Пещера, ул. „Младост“ №10 (ОУ „Михаил Куманов“, ет.1)

 

 1. На територията на община Велинград определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130800006 – гр. Велинград, бул. „Съединение“ №139 (ЦДГ „Радост“)
 • СИК №130800013 – гр. Велинград, кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух“ №11 (Клуб на пенсионера)
 • СИК №130800018 – гр.Велинград, кв.Чепино, ул. „Добри Чинтулов“ №4 (ЦДГ „Еделвайс“)
 • СИК №130800039 - с. Драгиново, ул. „Кирил и Методий“ №1 (СУ „Методи       Драгинов“, ет.1)
 • СИК №130800044 – с. Света Петка, пл. „Лютово“ №2, ет.1 (сградата на кметството)

 

 1. На територията на община Ракитово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132400002 – гр.Ракитово, ул. „Братя Кръстини“ №2 (ПУ „Д-р Петър Берон“ - интернат /южен вход/)
 • СИК №132400009 - гр.Костандово, пл. „Европа“ №1 (ОУ „Неофит Рилски“ /северен вход/)
 • СИК №132400013 - с. Дорково, ул. „Хр. Ботев“ №2 (ОУ „Христо Ботев“)
 1. На територията на община Сърница определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133900001 - гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 13 (Клуб на пенсионера)
 1. На територията на община Брацигово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130600003 – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ №1

 

 1. На територията на община Септември определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132900005 – гр.Септември, бул. „България“ № 77 (Клуб на пенсионера)
 • СИК №132900011 – с. Варвара, ул. „Първа“ № 21 (Ритуална зала)
 • СИК №132900018 – с. Виноградец, ул. „Първа“ № 47 (Дом на лозаря)

 

 1. На територията на община Панагюрище определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132000009 – гр.Панагюрище, ул. „Делчо Наплатанов“ № 2 (Клуб на пенсионера)

 

 1. На територията на община Стрелча определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133200001 – гр.Стрелча, пл. „Дружба“ №1, Пенсионерски клуб към НЧ „Просвещение -1871“

 

 1. На територията на община Пазарджик определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131900001  - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900002 - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№3(Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900011 - гр. Пазарджик , ул. „Ал. Стамболийски“№16, ет. 1 (Клуб на инвалидите в България)
 • СИК №131900029 – гр. Пазарджик, ул. „Болнична „№19 (Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич“)
 • СИК №131900063 – гр. Пазарджик , ул. „Пирдоп“№1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900064 - гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900075 - гр. Пазарджик , ул. „Цанко Церковски“№1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900079 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“№1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900013 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“№1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900067 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900068 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900069 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900087 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК№131900038 - гр. Пазарджик, Клуб на пенсионера №3, ул.“Д. Греков“/моста на „Лютата“/
 • СИК №131900088 - гр. Пазарджик, ул. „Росица“ №42 (Клуб на пенсионера №4)
 • СИК №131900185 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900186 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900191 - с. Черногорово, НУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • СИК №131900180 - с. Огняново, Ритуалната зала на Кметството

 

 1. На територията на община Лесичово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131400001 – с. Лесичово, „Площад 14-ти Септември“ №2
 • СИК №131400002 – с. Боримечково, ул.“Втора“№
 • СИК №131400003 – с. Динката, ул. „Първа“№2
 • СИК №131400004 – с. Калугерово, ул. „Площад“№5
 • СИК №131400006 – с. Памидово, ул.“Първа“№24 А
 • СИК №131400007 – с. Церово, ул.“Първа“№32
 • СИК №131400008 – с. Щърково, ул. „Първа“№34

 

Пред гореспоменатите секции да се поставят указателни табели и други обозначителни знаци, съгласно Решение №2148-НС/01.03.2021 г. на ЦИК.

 

Телефоните и адресите на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден, както и датите и часовете, в които се приемат заявки да се публикуват на интернет-страницата на РИК Пазарджик.

19.03.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021г. са приети с Решение № 2149/01.03.2021г на ЦИК (https://www.cik.bg/bg/decisions/2149/2021-03-01).

Предложението за упълномощени представители се представя и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители, посочен в Приложение №1 към Решение № 2149/01.03.2021г на ЦИК.

19.03.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Заявлението за гласуване/вписване в списък по настоящ адрес на избирателя се подава до 20.03.2021 г. включително.

Заявлението се подава в общинската администрация по настоящия Ви адрес. Възможно е да подадете и електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящия Ви адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния Ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

19.03.2021

СПРАВКА ЗА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ на адрес: https://www.grao.bg/elections/

19.03.2021

ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Как следва да се подават електронните форми на заявленията за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия? Следва ли да са подписани с електронен подпис? Когато заявлението за гласуване с ПИК се подава от упълномощено лице, следва ли пълномощното да е заверено от нотариус?

Предвидена е възможност заявленията за гласуване по настоящ адрес, както и тези за гласуване с подвижна избирателна кутия, да могат да се подават в електронен вариант чрез интернет страницата на съответната общинска администрация. Не се изисква електронен подпис.

Няма законово изискване лицето, упълномощено да подаде заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, да има нотариално заверено пълномощно.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения