Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 11 - НС
Пазарджик, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Велинград, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №165/10.02.2021г. на Кмета на Община Велинград, както и заповеди №38/10.02.2021г., 78/05.02.2021г., №351/03.02.2021г. и №5/17.02.2021г., формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Велинград, както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

 

13 08 00 001 – СИК в състав от 9 членове;  -в гр.Велинград

13 08 00 002 – СИК в състав от 9 членове;  -в гр.Велинград

13 08 00 003 – СИК в състав от 9 членове;  -в гр.Велинград

13 08 00 004 – СИК в състав от 9 членове;  -в гр.Велинград

13 08 00 005 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 006 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 007 – СИК в състав от 9 членове;  -в гр.Велинград

13 08 00 008 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 009 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 010 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 011 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 012 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 013 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 014 – СИК в състав от 9 членове;-в гр.Велинград

13 08 00 015 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 016 – СИК в състав от 9 членове; -в гр.Велинград

13 08 00 017 – СИК в състав от 9 членове: -в гр.Велинград

13 08 00 018 – СИК в състав от 9 членове: -в гр.Велинград

13 08 00 019 – СИК в състав от 9 членове: -в гр.Велинград

13 08 00 020 – СИК в състав от 9 членове;  -в гр.Велинград

13 08 00 021 – СИК в състав от 9 членове;  -в гр.Велинград

13 08 00 022 – СИК в състав от 9 членове-в гр.Велинград

13 08 00 023 – СИК в състав от 7 членове:  -в с.Всемирци

13 08 00 024 – СИК в състав от 7 членове:  -в с.Долна Дъбева

13 08 00 025 – СИК в състав от 7 членове:   -в с.Кандови

13 08 00 036 – СИК в състав от 9 членове;   -в с.Драгиново

13 08 00 037 – СИК в състав от 9 членове;  -в с.Драгиново

13 08 00 038 – СИК в състав от 9 членове;   -в с.Драгиново

13 08 00 039 – СИК в състав от 9 членове;   -в с.Драгиново

13 08 00 041 – СИК в състав от 9 членове;  -в с.Грашево

13 08 00 042 – СИК в състав от 7 членове;  -в с.Грашево

13 08 00 043 – СИК в състав от 9 членове;  -в с.Света Петка

13 08 00 044 – СИК в състав от 9 членове;  -в с.Света Петка

13 08 00 045 – СИК в състав от 7 членове;  -в с.Алендaрова

13 08 00 046 – СИК в състав от 9 членове;  -в с.Пашови

13 08 00 047 – СИК в състав от 7 членове; -в с.Рохлева

13 08 00 048 – СИК в състав от 7 членове;  -в с.Бутрева

13 08 00 049 – СИК в състав от 7 членове;  -в с.Горна Дъбева

13 08 00 050 – СИК в състав от 7 членове:   -в с.Враненци

13 08 00 051 – СИК в състав от 7 членове:  -в с.Биркова

13 08 00 052 – СИК в състав от 7 членове: -в с.Чолакова

13 08 00 053 – СИК в състав от 7 членове:   -в с.Цветино

13 08 00 054 – СИК в състав от 7 членове:  -в с.Юндола

13 08 00 055 – СИК в състав от 7 членове:  -в с.Абланица

13 08 00 056 – СИК в състав от 9 членове:   -в с.Кръстава

13 08 00 057 – СИК в състав от 7 членове-в с.Горна Биркова

13 08 00 058 – СИК в състав от 7 членове:  -в с.Бозьова

13 08 00 026 – СИК в състав от 7 членове:  -Велинград /СБПЛРПФЗ/

13 08 00 027 – СИК в състав от 7 членове:  -Велинград /Дом стари хора „Ела“/

13 08 00 028 – СИК в състав от 7 членове:  -Велинград, /СБР-НК/ ЕАД

13 08 00 029 – СИК в състав от 7 членове:  -Велинград МБДПЛР „ВИТА”

 

 

Общ брой на секциите -51, от които 20  СИК -7 -членни и 31 СИК- 9-членни. Общ брой на членовете на СИК 419 души

 

ІІ. Приема информацията относно образуването на избирателните секции и  своевременното обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както и тяхното местоположение съгласно Заповед №167/11.02.2021г. на Кмета на Община Велинград.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения