Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 12 - НС
Пазарджик, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Брацигово, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №РД-92/08.02.2021г. на Кмета на Община Брацигово, формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Брацигово, както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

 

13 06 00 001 –  СИК в състав от 9 членове– гр. Брацигово;

13 06 00 002 –  СИК в състав от 9 членове– гр. Брацигово;

13 06 00 003 –  СИК в състав от 7  членове– гр. Брацигово;

13 06 00 004 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Брацигово;

13 06 00 005 – СИК в състав от 9  членове– гр. Брацигово;

13 06 00 006 –  СИК в състав от 7  членове– гр. Брацигово;

13 06 00 007  – СИК в състав от 7  членове– с. Равногор;

13 06 00 008 – СИК в състав от 7  членове– с. Розово;

13 06 00 009 – СИК в състав от 9  членове– с. Бяга;

13 06 00 010 – СИК в състав от 9  членове– с. Бяга;

13 06 00 011 – СИК в състав от 7  членове– с. Исперихово;

13 06 00 012 – СИК в състав от 9  членове– с. Исперихово;

13 06 00 013 – СИК в състав от 9  членове– с. Исперихово;

13 06 00 014 – СИК в състав от 7 членове– с. Козарско ;

13 06 00 015 – СИК в състав от 7  членове– с. Козарско;

13 06 00 016 – СИК в състав от 7  членове– с. Жребичко;

 

Общ брой на секциите-16, от които 8 СИК - 7-членни и 8 СИК- 9-членни. Общ брой на членовете на СИК 128 души.

 

ІІ. Приема информацията относно образуването на избирателните секции и  своевременното обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както и тяхното местоположение съгласно Заповед №РД-93/08.02.2021г. на Кмета на Община Брацигово.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения