Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 14 - НС
Пазарджик, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Септември, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №140/09.02.2021г. на Кмета на Община Септември, формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Септември, както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

 

13 29 00 001 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Септември;

13 29 00 002 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Септември;

13 29 00 003 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Септември;

13 29 00 004 –  СИК в състав от  9 членове– гр. Септември;

13 29 00 005 – СИК в състав от 9  членове– гр. Септември;

13 29 00 006 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Септември;

13 29 00 007  – СИК в състав от 9  членове– гр. Септември;

13 29 00 008 – СИК в състав от 9  членове– гр. Септември;

13 29 00 009 – СИК в състав от 9  членове– с. Бошуля;

13 29 00 010 – СИК в състав от 9  членове– с. Варвара;

13 29 00 011 – СИК в състав от 9  членове– с. Варвара;

13 29 00 012 – СИК в състав от 9  членове- с. Ветрен дол;

13 29 00 013 – СИК в състав от 9  членове- с. Ветрен дол;

13 29 00 014 – СИК в състав от 9  членове- гр. Ветрен;

13 29 00 015 – СИК в състав от 9  членове- гр. Ветрен;

13 29 00 016 – СИК в състав от 9  членове- гр. Ветрен;

13 29 00 017 – СИК в състав от 9  членове- гр. Ветрен;

13 29 00 018 – СИК в състав от 9  членове– с. Виноградец;

13 29 00 019 – СИК в състав от 9  членове– с. Виноградец;

13 29 00 020 – СИК в състав от 7  членове- с. Горно Вършило и с. Долно Вършило;

13 29 00 021– СИК в състав от 9  членове– с. Злокучене;

13 29 00 022– СИК в състав от 9  членове– с. Ковачево;

13 29 00 023– СИК в състав от 9  членове– с. Ковачево;

13 29 00 024– СИК в състав от 7  членове– с. Карабунар;

13 29 00 025– СИК в състав от 9  членове– с. Карабунар;

13 29 00 026– СИК в състав от 9  членове– с. Лозен;

13 29 00 027– СИК в състав от 9  членове– с. Семчиново;

13 29 00 028– СИК в състав от 9  членове- с. Семчиново;

13 29 00 029– СИК в състав от 9  членове– с. Симеоновец;

13 29 00 030– СИК в състав от 7  членове– с. Славовица.

 

Общ брой на секциите-30, от които 3  СИК -7 членни и 27 СИК-9 членни. Общ брой на членовете на СИК 264 души.

 

ІІ. Приема информацията относно образуването на избирателните секции и  своевременното обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както и тяхното местоположение съгласно Заповед №170/16.02.2021г. на Кмета на Община Септември.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:30 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения