Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 16 - НС
Пазарджик, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Панагюрище, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №98/10.02.2021г. на Кмета на Община Панагюрище, формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Панагюрище, както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

 

13 20 00 001 –  СИК в състав от 9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 002 –  СИК в състав от 9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 003 –  СИК в състав от 9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 004 –  СИК в състав от 9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 005 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 006 –  СИК в състав от 9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 007  – СИК в състав от 9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 008 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 009 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 010 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 011 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 013 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 014 – СИК в състав от  9 членове;  -в гр.Панагюрище

13 20 00 015 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 016 – СИК в състав от  9 членове;   -в гр.Панагюрище

13 20 00 017  -- СИК в състав от  9 членове:  -в гр.Панагюрище

13 20 00 018 –  СИК в състав от 9 членове;   -в с.Баня

13 20 00 019  – СИК в състав от 9 членове;   -в с.Бъта

13 20 00 020 –  СИК в състав от 9 членове;   -в с.Елшица

13 20 00 021 –  СИК в състав от 9 членове;   -в с.Левски

13 20 00 022  – СИК в състав от 9 членове;   -в с.Оборище

13 20 00 023 – СИК в състав от  7 членове;   -в с.Панагюрски Колони

13 20 00 024  – СИК в състав от 9 членове;   -в с.Поибрене и с.Сребриново

 

13 20 00 025 –  СИК в състав от 9 членове;   -в с.Попинци

13 20 00 026 – СИК в състав от  9 членове;   -в с.Попинци

13 20 00 027 -- СИК в състав от  7 члена: -в МБАЛ „Уни хоспитал” гр.Панагюрище

13 20 00 028 -- СИК в състав от  7 члена: -в Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище

 

 

Общ брой на секциите-28, от които 3  СИК - 7-членна и 25 СИК- 9-членни. Общ брой на членовете на СИК 246 души.

 

ІІ. Приема информацията относно образуването на избирателните секции и  своевременното обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както и тяхното местоположение съгласно Заповед №100/11.02.2021г. на Кмета на Община Панагюрище.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения