Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 18 - НС
Пазарджик, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Батак, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №99/08.02.2021г. на Кмета на Община Батак, формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Батак,  както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

 

13 03 00 001 – СИК в състав от 7 членове– гр. Батак

13 03 00 002 – СИК в състав от 7 членове– гр. Батак

13 03 00 003 – СИК в състав от 9 членове– гр. Батак

13 03 00 004 – СИК в състав от 9 членове– гр. Батак

13 03 00 005 – СИК в състав от 9 членове– гр. Батак

13 03 00 006 – СИК в състав от 9 членове– с. Нова Махала

13 03 00 007 – СИК в състав от 9 членове– с. Нова Махала

13 03 00 008 – СИК в състав от 9 членове– с. Нова Махала

13 03 00 009 – СИК в състав от 9 членове– с. Фотиново

 

Общ брой на секциите - 9, от които 2  СИК – 7-членни и 7 СИК – 9-членни. Общ брой на членовете на СИК 77 души.

 

ІІ. Приема информацията относно образуването на избирателните секции и  своевременното обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както и тяхното местоположение съгласно Заповед №100/08.02.2021г. на Кмета на Община Батак.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения