Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 19 - НС
Пазарджик, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Лесичово, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №19/08.02.2021г. на Кмета на Община Лесичово, формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Лесичово,  както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

 

13 14 00 001 –  СИК в състав от 9 членове;   --в с.Лесичово

13 14 00 002 –  СИК в състав от 7 членове;   --в с.Боримечково

13 14 00 003 –  СИК в състав от 7 членове;   --в с.Динката

13 14 00 004 –  СИК в състав от 7 членове;   --в с.Калугерово

13 14 00 005 – СИК в състав от  7 членове;   --в с.Калугерово

13 14 00 006 –  СИК в състав от 7 членове;   --в с.Памидово

13 14 00 007  – СИК в състав от 9 членове;   --в с.Церово

13 14 00 008 – СИК в състав от  7 членове;   --в с.Щърково

              13 14 00 009 – СИК в състав от  7 членове;   --в с.Щърково

  13 14 00 010 – СИК в състав от  9 членове;   --в с.Динката

 

Общ брой на секциите-10, от които 7  СИК - 7-членни и 3 СИК- 9-членни. Общ брой на членовете на СИК 76 души.

 

ІІ. Приема информацията относно образуването на избирателните секции и  своевременното обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както и тяхното местоположение съгласно Заповед №25/10.02.2021г. на Кмета на Община Лесичово.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения