Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 20 - НС
Пазарджик, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Стрелча, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед № 109/10.02.2021г. на Кмета на Община Стрелча, формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Стрелча,  както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

 

13 32  00 001 –  СИК в състав от 9 членове;   --в гр.Стрелча

13 32  00 002 –  СИК в състав от 9 членове;   --в гр.Стрелча

13 32  00 003 –  СИК в състав от 9 членове;   -- в гр.Стрелча

13 32  00 004 –  СИК в състав от 9 членове;   -- в гр.Стрелча

13 32  00 005 – СИК в състав от  9 членове;   -- в гр.Стрелча

13 32  00 006 –  СИК в състав от 7 членове;   --в с.Дюлево

13 32  00 007  – СИК в състав от 7 членове;   --в с.Смилец

13 32  00 008 – СИК в състав от  7 членове;   --в с.Свобода

13 32  00 009 – СИК в състав от  7 членове;   --в с.Блатница

 

Общ брой на секциите - 09, от които 4  СИК - 7-членни и 5 СИК- 9-членни. Общ брой на членовете на СИК 73 души

 

 

ІІ. Приема информацията относно образуването на избирателните секции и  своевременното обявяване на предварителните избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., както и тяхното местоположение съгласно Заповед №128/16.02.2021г. на Кмета на Община Стрелча.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения