Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 252 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Росица Рускова, упълномощен представител на  ПП „ГЕРБ“, регистрирано с вх. № 330/01.04.2021 г., относно извършване на замяна на член в състав на СИК на територията на община Ракитово.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 83–НС/26.02.2021 г., взето с Протокол № 5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ СИК

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

1324000014

Член

Антон Цанков Дангов

Давид Борисов Георгиев

 

 1. Анулира издаденотo удостоверениe на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения