Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 254 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпили са Заявления за регистрация на упълномощени представители, подадени от Георги Коприщенов, упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, с вх.№332/31.03.2021г. и вх.№358/01.04.2021г. , ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си листа от упълномощените представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

 

1

Сашко Петков Бичев

 

2

Цеца Атанасова Джокова

 

3

Мирослав Юлиянов Куртев

 

4

Елена Гуриевна Рикова

 

5

Димитър Ангелов Димитров

 

6

Нели Георгиева Димитрова

 

7

Антоанета Руменова Маринова

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения