Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 255 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
 Георги Коприщенов - упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. към вх. №2-4-ЗС/01.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

 

Собствено, бащино и фамилно име

1

Иван Георгиев Шивиков

2

Александър Мариов Кърджев

3

Елеонора Гълъбова Гълъбова

4

Евгения Василева Атанасова

5

Спаска Димитрова Дедова

6

Стоян Георгиев Томов

7

Мартин Георгиев Вълнаров

8

Делчо Стоянов Шопов

9

Георги Илиев Кочев

10

Йорданка Спасова Якимова

11

Делчо Иванов Делибашев

12

Ангел Илиев Христосков

13

Албена Георгиева Манчева

14

Лъчезар Василев Риков

15

Тома Николаев Кацаров

16

Радка Иванова Захариева

17

Васил Георгиев Лазаров

18

Марин Иванов Иванов

19

Станка Димитрова Нешева

20

Антоанета Димитрова Пенчева

21

Валери Димитров Пингов

22

Георги Петров Иванов

23

Николай Иванов Апостолов

24

Серкиз Бохос Копаранян

25

Лидия Николаева Колчакова

26

Венета Георгиева Гигова

27

Тодорка Петрова Георгиева

28

Иван Петров Ангов

29

Стела Рангелова Гергишанова

30

Любчо Борисов Владов

31

Горана Василева Пингова

32

Илко Стоянов Баликов

33

Катерина Димитрова Цветанова

34

Ирина Петрова Янъкова

35

Йордан Кирчов Иванов

36

Георги Запринов Рангелов

37

Пенка Иванова Ненова

38

Ганчо Иванов Мотолов

39

Георги Ангелов Дошков

40

Петя Петрова Бойчева

41

Дафинка Георгиева Гигова

42

Цветелина Василева Балабанова

43

Емилия Атанасова Топалова

44

Софка Петрова Александрова

45

Атанаска Николова Дамянова

46

Атанаска Стоичкова Въргова

47

Соня Христоскова Гъркова

48

Иванка Димитрова Чипакова

49

Динко Иванов Гулев

50

Стаменка Георгиева Пашунова

51

Цветанка Георгиева Габерова

52

Даниела Любомирова Крушева

53

Надежда Димитрова Крушева

54

Георги Стоилов Кълвачев

55

Борис Димитров Дивеков

56

Иван Атанасов Станков

57

Митка Димитрова Грозданова

58

Стоянка Николова Гергишанова

59

Петкана Матеева Петрова

60

Димитър Георгиев Илчев

61

Ангел Димитров Ангелов

62

Венетка Георгиева Стоенчева

63

Величко Георгиев Лишев

64

Татяна Георгиева Петкова

65

Петка Георгиева Галева

66

Андрей Георгиев Георгиев

67

Ангел Спасов Грънчаров

68

Неделин Петков Трендафилов

69

Иван Димитров Герджиков

70

Ели Тодорова Савова

71

Славка Георгиева Маврикова

72

Димитрийка Василева Чивянова

73

Александър Иванов Андреев

74

Тодор Василев Вачков

75

Маргарита Димитрова Ангелова

76

Тинка Димитрова Григорова

77

Мариана Йорданова Попова

78

Елена Георгиева Галева

79

Стоянка Иванова Георгиева

80

Ангелина Благова Ваклинова

81

Стилян Стоянов Божилов

82

Петър Георгиев Джоков

83

Петя Георгиева Величкова

84

Ганка Жекова Арабова

85

Зоя Георгиева Давидова

86

Сергей Георгиев Ташков

87

Атанаска Траянова Кукуригова

88

Пламен Спасов Йорданов

89

Стоян Георгиев Томов

90

Елеонора Милчева Маркова

91

Атанаска Любомирова Кукова

92

Здравко Георгиев Славенов

93

Гергана Йорданова Йовова

94

Петьо Найденов Василев

95

Ненко Славейков Кръстев

96

Красимира Йорданова Кръстева

97

Милен Стоянов Симов

98

Стоянка Йорданова Димитрова

99

Николай Христов Крушев

100

Гергана Георгиева Апостолова

101

Христоско Николов Динов

102

Иванка Димитрова Богословова

103

Патрисия Йорданова Спасова

104

Катеринка Методиева Шуманова

105

Боряна Красимирова Ковачева

106

Магдалена Минчева Грозданова

107

Елена Иванова Малева

108

Цветанка Николова Атанасова

109

Таня Георгиева Караджова

110

Мила Велиславова Ангелова

111

Костадин Георгиев Проданов

112

Георги Димитров Костадинов

113

Лазар Цвятков Антонов

114

Христо Георгиев Христев

115

Владо Георгиев Убинов

116

Александър Йорданов Тренин

117

Мария Ивова Симонова

118

Виктория Спасова Димитрова

 

  1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения