Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 256 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решение № 125 – НС/19.03.2021г., взето с Протокол № 17 – НС/19.03.2021г. на РИК - Пазарджик.

При извършена проверка на РИК-Пазарджик беше установена техническа грешка при замени в състава на СИК на територията на Община Ракитово.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК и Решение №125 – НС/19.03.2021г., взето с Протокол 17 – НС/19.03.2021г., РИК-Пазарджик:

РЕШИ

 1. Допуска поправка на техническа грешка в Решение №125 – НС/19.03.2021г., взето с Протокол № 17 – НС/19.03.2021г., на РИК-Пазарджик, както следва:

 

В СИК 132400012 на мястото на Митко Алеков Трончов се назначава Мария Цанкова Пашова на длъжността Председател

 

В СИК 132400016 на мястото на Мехмед Юсеинов Топалов се назначава Венета Цветанова Тронова на длъжността член

 

 1. Анулира издадените удостоверения и издава нови удостоверения с направените корекции.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения