Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 257 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
 Цветозар Запринов Угринов - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. към вх. №8-ЗС/01.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

ИМЕ

1

Александър Темелков Саров

2

Иво Кирилов Дангов

3

Пламен Василев Цанов

4

Николай Лазаров Бадев

5

Иван Котов Атанасов

6

Светослав Божидаров Дойков

7

Румен Емилов Кадьов

8

Мариана Илиянова Тихомирова

9

Тони Георгиев Захариев

10

Кирил Иванов Смоков

11

Александър Георгиев Кочев

12

Красимир Емилов Стойчев

13

Радостин Емилов Кадьов

14

Никола Тодоров Ставрев

 

  1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения