Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 26 - НС
Пазарджик, 18.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 90 и чл. 92 ИК, РИК  ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:

            Определя броя на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии, произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да се състои от 5 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 18.02.2021 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения