Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 260 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на  ПП „ВОЛЯ“, регистрирано с вх. №360/01.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Брацигово.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 41–НС/26.02.2021 г., взето с Протокол № 5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

130600001

член

Васка Иванова Иванова

Катерина Боянова Георгиева

130600004

член

Величка Русева Николова

Теодора Любославова Харизанова

130600006

член

Даниела Димитрова Динева

Райна Петрова Кънева

130600008

Зам.председател

Жулиета Петкова Георгиева-Господинова

Елена Асенова Начкова

130600013

член

Мариана Вълчева Вълчева

Димитрийка Георгиева Гемишева

130600016

член

Николинка Димитрова Гюдженова

Моника Темелкова Ганева

130600007

член

Женя Хараланова Иванова

Ива Василева Цикалова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения