Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 261 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на  ПП „ВОЛЯ“, регистрирано с вх. №359/01.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и Решение № 69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

131900034

Член

Антоанета Илиева Илиева

Светослава Рангелова Нейкова

131900035

секретар

Милен Иванов Ковачев

Румен Иванов Нейков

131900051

член

Моника Темелкова Ганева

Димитър Иванов Лулчев

131900204

член

Станислава Димитрова Методиева

Николай Емилов Карапенев

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения