Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 263 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на ПП ВОЛЯ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, регистрирано с вх. №361/01.04.2021г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Септември.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение №38– НС/26.02.2021 г., взето с Протокол №5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

132900014

Член

Мариета Николаева Вощанска

Надка Пенова Ягодина

132900031

Член

Екатерина Георгиева Михайлова

Слави Стоянов Лютаков

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения