Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 264 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Определяне на специалисти към РИК Пазарджик за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.

На основание чл.62 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с Решение № 1991-НС от 05.02.2021г. на ЦИК, РИК - Пазарджик

РЕШИ:

 За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г., за специалисти към РИК – Пазарджик, определя следните лица:

 1. Радослава Тонева Дулова
 2. Силвия Свиленова Велева
 3. Мустафа Асан Хатип

Във връзка с горното възлага на Председателя на РИК-Пазарджик да сключи договор с определените лица и Областен управител - Пазарджик.

Решението подлежи на оспорване  по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения