Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 265 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на Коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Венко Бозев, упълномощен представител на  Коалиция „БСП за България“,  регистрирано с вх. №337/01.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състави на СИК на територията на община Велинград.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 58–НС/28.02.2021 г., взето с Протокол № 6 – НС/28.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

130800058

председател

Васил Николов Цопанов

Мария Николова Цекова

130800058

член

Мария Николова Цекова

Катерина Иванова Терзиева

130800041

член

Гинка Стефанова Проданова

Екатерина Асенова Левтерова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения