Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 269 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Исмаил Моллов, упълномощен представител на  ПП „ДПС“, регистрирано с вх. № 363/01.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Велинград.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 58–НС/28.02.2021 г., взето с Протокол № 7 – НС/28.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

130800001

член

Снежана Вихренова Ачева

Емилия Мойсеева Хаджиева

130800003

член

Цанко Детелинов Шолев

Живко Леонидов Диваков

130800005

член

Венцислав Детелинов Шолев

Северин Орлинов Садатинов

130800007

член

Светла Райчева Шефкетова

Петя Василева Пенова

130800010

член

Емилия Каменова Асенова

Владимир Цветанов Салкин

130800014

член

Соня Манушева Стриглева

Снежана Вихренова Ачева

130800026

член

Владимир Цветанов Салкин

Роза Гълабинова Гальова

130800028

член

Нина Димитрова Гинчева

Светла Райчева Шефкетова

130800042

Зам. Председател

Юсуф Махмуд Махмудов

Росен Малинов Мечев

130800055

Секретар

Ибрахим Азис Маджир

Атидже Исмаилова Торбева

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лице, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения