Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 27 - НС
Пазарджик, 18.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на буквени символи към поредната номерация на входящите регистри за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1, т.1., т.8, т.15, т.16 и т.21 от Изборния кодекс РИК ПАЗАРДЖИК

РЕШИ :

  Определя буквени символи към поредната номерация на входящите регистри, както следва:

1.Регистър на кандидатските листи                                КЛ

Арабска цифра последвана от буквите „КЛ“,  “/” и дата.

2.Регистър на застъпниците                                             ЗС

Арабска цифра последвана от буквите „ЗС“,  “/” и дата.

3.Регистър на жалбите и сигналите                                ЖС

Арабска цифра последвана от буквите „ЖС“,  “/” и дата.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 18.02.2021 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения