Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 270 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Петя Кузманова, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, регистрирано с вх. №342/01.04.2021г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пещера.

 На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 37–НС/26.02.2021 г., взето с Протокол № 5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 1. Извършва следната замяна:

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

132100001

Член

Кераца Георгиева Фолева

Валерия Андреева Пройчева

132100001

Председател

Милена Щерева Галанова

Гюлюмсер Мехмедова Идриз

132100002

Председател

Нина Димитрова Костова

Василка Димитрова Арабаджиева

132100002

Член

Милена Василева Динкова

Маруся Великина Карауланова

132100002

Член

Димитър Имилов Захариев

Кераца Георгиева Фолева

132100008

Член

Диана Стоименова Тошева

Нурджан Ердуван Чаушева

132100008

Член

Таня Тодорова Андреева

Нина Георгиева Янакиева

132100009

Член

Цвета Георгиева Башкехайова

Магда Стойкова Бъклева

132100012

Член

Мария Колева Павлова

Нериман Мустафова Ерден

132100023

Член

Васка Сотирова Галанова

Димитър Петков Вачков

132100024

Председател

Нериман Мустафова Ерден

Невена Зафирова Хамамджиева

132100013

Член

Вера Димитрова Василева

Иванка Василева Кирова

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения