Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 271 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
 Тинко Василев Василев - упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. с вх. №9-ЗС/01.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Гинка Тодорова Даскалова

2

Стефан Христосков Богданов

3

Васил Янков Върбев

4

Ангелина Борисова Джалева

5

Любомир Иванов Гагов

6

Веселин Димитров Горанов

7

Красимир Йорданов Цветанов

8

Йордан Благоев Тотков

9

Иван Георгиев Ангелов

10

Евелина Ангелова Николова

11

Руслана Петрова Куртева

12

Благо Йорданов Христев

13

Даниел Иванов Банчев

14

Атанас Спасов Благоев

15

Ангел Илков Велинов

16

Цветелина Маринова Бързакова

17

Петьо Михайлов Новаков

18

Ненка Иванова Апостолова

19

Лушка Панчева Славчева

20

Светлана Методиева Славчева

21

Георги Ненов Георгиев

22

Йордан Георгиев Йорданов

23

Муса Арсенов Мечев

24

Иво Бориславов Любенов

25

Георги Ангелов Божурин

26

Владимир Бориславов Борисов

27

Младен Георгиев Тупаров

28

Павел Петров Вандев

  1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения