Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 272 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „КОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
 Никол Панчева - упълномощен представител на ПП „КОД“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. с вх. №6-2-ЗС/01.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

 

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „КОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

215

Румен Георгиев Стоилов

216

Милена Стоянова Димитрова

217

Елена Иванова Дамбова

218

Евгений Геннадиевич Овчинников

219

Калоян Илиев Димитров

220

Георги Софрониев Георгиев

221

Георги Николов Мичев

222

Мария Илиева Мизурска

223

Красимир Митков Асенов

224

Снежанка Михайлова Гочева - Асенова

225

Муса Калинов Рубски

 

  1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения