Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 274 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от Петя Цанкова - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“  с вх. №1-3-ЗС/01.04.2021г. и вх. №1-4-ЗС/01.04.2021г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик

 

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

179

Ангел Димитров Чаушев

180

Ангелина Трендафилова Михайлова

181

Благовеста Мигленова Ненкова

182

Борис Костадинов Илиев

183

Борис Крумов Ивченко

184

Велина Грозданова Георгиева-Петкова

185

Велко Методиев Баталов

186

Венета Владова Левтерова

187

Генка Василева Попова

188

Георги Димитров Йорданов

189

Георги Йорданов Биков

190

Георги Кръстев Иливанов

191

Гергана Петкова Генова

192

Десислава Красимирова Илиева- Стоянова

193

Десислава Стоянова Георгиева

194

Димитрина Тодорова Начкова

195

Димитър Георгиев Ангелов

196

Димитър Николов Мърхов

197

Димитър Стоичков Димитров

198

Димитър Стойков Киричев

199

Димитър Томов Ганчев

200

Ева Сашова Гълъбова

201

Евгения Лазарова Попова

202

Елена Иванова Нешева

203

Елена Костадинова Присадникова

204

Елинка Спасова Георгиева

205

Емил Стоянов Баталов

206

Жулиета Василева Щерева

207

Златомира Любомирова Пенчева

208

Иван Вълков Глухкин

209

Иван Георгиев Бояджиев

210

Иван Кирилов Тонев

211

Иван Серафимов Мишев

212

Иванка Атанасова Петкова

213

Илия Любенов Соколов

214

Йордан Атанасов Кочев

215

Йордан Георгиев Джалъзов

216

Йорданка Величкова Величкова

217

Йорданка Йосифова Георгиева

218

Кирил Иванов Янков

219

Кръстю Темелков Георгиев

220

Куна Панчова Моллова

221

Лазар Борисов Лазаров

222

Лазар Огнянов Попов

223

Лидия Ангелова Кметска

224

Лилия Георгиева Георгиева

225

Любка Стойчева Ангелова

226

Людмил Михайлов Чипаров

227

Марийка Петрова Велкова

228

Мария Томова Манчева

229

Мая Димитрова Поповска

230

Ненка Методиева Киричева

231

Никола Ангелов Пешлов

232

Никола Стоянов Ботев

233

Николина Кръстева Роплева

234

Петко Георгиев Генов

235

Петър Рангелов Георгиев

236

Петя Иванова Йотова

237

Радка Александрова Георгиева

238

Румяна Димитрова Пильова

239

Светлин Иванов Мишев

240

Соня Георгиева Маринкова

241

Соня Димитрова Йорданова

242

Спас Асенов Георгиев

243

Спас Лазаров Консулов

244

Стела Петрова Киричева

245

Стойко Димитров Киричев

246

Стоян Василев Вукадинов

247

Стоян Георгиев Стоянов

248

Стоян Георгиев Чопанов

249

Стоян Димитров Стоянов

250

Стоян Методиев Баталов

251

Стоян Фанков Йосифов

252

Христо Ангелов Асенов

253

Заприн Кънчов Дъбов

254

Георги Цветанов Навущанов

255

Иванка Атанасова Петкова

256

Илинка Димитрова Благова

257

Иванка Димитрова Ненчева

258

Петър Георгиев Петров

259

Виолетка Асенова Донова

260

Костадин Добромиров Алексиев

261

Дейвид Стоянов Кузманов

262

Василка Добромирова Кузманова

263

Весела Стоянова Такева

264

Мария Малинова Дзънгова

265

Йорданка Атанасова Георгиева

266

Румен Атанасов Янъков

267

Христина Георгиева Янъкова

268

Йордан Димитров Жилков

269

Атанаска Георгиева Комарова

270

Таня Йорданова Жилкова

271

Тодор Георгиев Димитров

272

Иван Николов Прасков

273

Иванка Илиева Пенева

274

Петър Атанасов Пенев

275

Веселина Илиева Казакова

276

Бояна Иванова Джуркова

277

Снежана Горанова Герджикова

278

Дафинка Горанова Костова

279

Боянка  Димитрова Пенчева

280

Цвета Александрова Кънева

281

Мария Георгиева Хрискова

282

Елена Ангелова Джуркова

283

Георги Василев Янчев

284

Добри Василев Макаков

285

Иванка Борисова Петричева

286

Тома Крумов Пачалов

287

Ахмед Адемов Джинов

288

Станимира Мариянова Вандева

289

Тошко Костадинов Кютов

290

Малин Калинов Рубски

291

Елена Григорова Овчарова

292

Красимира Райчева Рубска

293

Светла Борисова Бозева

294

Спас Димитров Начев

295

Ирина Иванова Делиева

296

Евелина Тодорова Шуманова

297

Ангел Кръстев Маринков

298

Спаска Ангелова Делиева

299

Илия Николов Делиев

300

Марийка Христова Ушеева

301

Петър Атанасов Чапкънов

302

Мирослава Георгиева Янчева

303

Илиян Атанасов Пенев

304

Йордан Красимиров Коцев

305

Павел Димчев Димов

306

Георги Филипов Ангелов

307

Селим Селим Селим

308

Гергана Костадинова Радулова-Чапкънова

309

Дарина Благоева Чапкънова

310

Таня Георгиева Воденичарова

311

Николай Николаев Садъков

 

 1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения