Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 275 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г. и назначаване на членове на СИК.

В РИК Пазарджик е постъпило Писмо с вх.№255/30.03.2021г. от Секретаря на Община Панагюрище, с което се изпраща Заповед №257/29.03.2021г. на Кмета на Община Панагюрище за образуване на избирателна секция в КОВИД отделение в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД на територията на Община Панагюрище, както и заповед на ръководителя на лечебното заведение.

Постъпило е и Писмо с вх.№366/01.04.2021г. от Секретаря на Община Панагюрище, с което се изпраща протокол от проведени на 01.04.2021г. консултации за състава на СИК в КОВИД отделение в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД на територията на Община Панагюрище.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.4 и т.6, във връзка с чл.91, ал.8 и ал.11 от ИК и Решение №2206 от 11 март 2021г. на ЦИК,

 

РЕШИ:

   1.На основание Заповед №257/29.03.2021г. на Кмета на Община Панагюрище, формира и утвърждава единен номер на избирателна секция в КОВИД отделението на лечебно заведение „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД на територията на Община Панагюрище, както и  броя на членове на секционната  комисия  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г. както следва:

 1. СИК № 132000028 – „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, с адрес: гр. Панагюрище, „МБАЛ-Уни Хоспитал“ , ул.“Георги Бенковски“ №100, блок С, в състав от 3 членове.
 2. Назначава членовете на СИК № 132000028 за гласуване в КОВИД отделение в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., в състав както следва:

 

СИК №

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

132000028

Йорданка Димитрова Чобанова

Председател

132000028

Стойна Николова Стойковска

Зам.председател

132000028

Полина Ангелова Костова

Секретар

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения