Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 277 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Петя Цанкова, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с вх. №346/01.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата си листа от упълномощените представители на коалиция „БСП за България“, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Костадин Иванов Чилингиров

10/01.04.2021г.

2

Ангел Стефанов Стефанов

28/01.04.2021г.

3

Едуард Николаев Ласков

29/01.04.2021г.

4

Спас Атанасов Качаков

30/01.04.2021г.

5

Сашко Христов Пенев

31/01.04.2021г.

6

Борис Бориславов Илков

32/01.04.2021г.

7

Кристиян Любомиров Вучков

33/01.04.2021г.

8

Христо Ангелов Цветанов

34/01.04.2021г.

9

Веска Димитрова Андонова

35/01.04.2021г.

10

Николай Иванов Ковачев

36/01.04.2021г.

11

Тодор Георгиев Сичев

37/01.04.2021г.

12

Спас Костов Милчев

38/01.04.2021г.

13

Ненко Бончев Ефтимов

39/01.04.2021г.

14

Георги Димитров Рупов

40/01.04.2021г.

15

Тренка Иванова Панчева

41/01.04.2021г.

16

Тотка Николова Димитрова

42/01.04.2021г.

17

Мария Кръстева Цинцарова

43/01.04.2021г.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения