Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 278 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
 Красимир Христов Янков - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. с вх. №7-ЗС/01.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

 

Собствено, бащино и фамилно име

1

Ренета Георгиева Трифонова

2

Кристина Антонова Пейчева

3

Борислав Ангелов Климучков

4

Шенка Костадинова Николова

5

Пламен Станиславов Маринов

6

Станислава Петрова Симонова

7

Борислав Тодоров Гълъбов

8

Георги Любенов Хамалски

9

Иван Спасов Михов

10

Александър Николаев Пенков

11

Ангел Иванов Митанков

12

Костадин Руменов Кацарски

13

Елена Стоянова Георгиева

14

Людмила Димитрова Игнатова

15

Дияна Николова Бързакова

16

Рени Асенова Карагьозова

17

Красимира Тодорова Георгиева

18

Емануил Василев Ангелов

19

Мануела Веселинова Блажева

20

Екатерина Иванова Данаилова

21

Елисавета Костадинова Узунова-Ламбрева

22

Емил Димитров Ламбрев

23

Спас Кънчев Кънев

24

Стоилка Генова Касапчева

25

Десислава Ангелова Казакова

26

Михаил Юриев Василев

27

Гергана Атанасова Цанкова

28

Здравислава Цветанова Доркова

29

Валентина Вълчанова Андреева

30

Величка Петрова Спасова

31

Ненко Димитров Динчев

32

Мария Генова Стоянова

33

Диана Димитрова Ташева

34

Иванка Петрова Климучкова

35

Иванела Бориславова Климучкова

36

Цветана Димитрова Ташева

37

Елка Николова Гечева

38

Николай Мартинов Груев

39

Иванка Танчева Йорданова

40

Георги Кръстев Петров

41

Георги Весков Мизилов

42

Нели Тодорова Банева

43

Иван Георгиев Шопов

44

Стоянка Николова Ричева- Кунчева

45

Георги Ангелов Шопов

46

Кръстьо Николаев Клишев

47

Мария Христова Клишева

48

Виолета Славеева Стойнова

49

Ралина Георгиева Димитрова

50

Виктория Василева Хаджийска

51

Димитър Георгиев Иванов

52

Стойка Георгиева Радева

53

Димитрия Георгиева Въртигова

54

Тодор Георгиев Бакърджиев

55

Вили Георгиева Фурнаджиева

56

Павлина Георгиева Шопова

57

Иванка Иванова Манчева

58

Марияна Димитрова Спасова

59

Анета Петрова Лукова

60

Стефан Бенев Спасов

61

Димитър Атанасов Присадников

62

Невена Стоянова Брънчева

63

Йорданка Петрова Въртигова

64

Галина Тодорова Въртигова

65

Данимира Иванова Маркова

66

Траян Георгиев Траянов

67

Невена Михайлова Дюлгерова

68

Трайко Асенов Георгиев

69

Петрана Петрова Добрева

70

Димитър Стефанов Бончев

71

Пенка Тодорова Воденичарова

72

Радка Димитрова Василева

73

Красимира Щонова Драганова

74

Дечка Делчова Иванчева

75

Иванка Делчова Рашкова

76

Севдалина Динкова Генова

77

Стоянка Лучкова Дишкова

78

Георги Николов Колев

79

Анета Иванова Букова

80

Бетина Ивова Петрова

81

Иван Христов Йорданов

82

Пенка Иванова Канджурова

83

Бончо Атанасов Шопов

84

Константин Анастасов Чолаков

85

Лъчезар Здравков Драганов

86

Христо Николаев Петков

87

Христина Костадинова Иванова

88

Милко Методиев Иванов

89

Лъчезар Проданов Калоянов

90

Димитър Ангелов Гугов

91

Николета Христова Реджова

92

Ангел Георгиев Влашкалиев

93

Нина Петрова Калоянова

94

Лъчезар Лъчезаров Калоянов

95

Дело Иванов Делов

96

Делчо Делов Делов

97

Гергана Николаева Пенева- Сотирова

98

Димитър Георгиев Великов

99

Петя Райкова Райкова

100

Стоянка Иванова Шопова

101

Петър Василев Иванов

102

Мария Петрова  Асенова

103

Станко Трайков Станков

104

Иванка Иванова Станкова

105

Камена Младенова Бензарова

106

Николай Емилов Гаджев

107

Ярослава Ламбева Зеленгорова

108

Кръстанка Тодорова Пашева

109

Христоско Борисов Найденов

110

Надежда Йорданова Тачева

111

Стойчо Грозданов Грозданов

112

Ангел Георгиев Шопов

113

Виолета Атанасова Шопова

114

Кънчо Спасов Кънев

115

Йорданка Георгиева Казакова

116

Методи Димитров Казаков

117

Милко Георгиев Панчов

118

Валентин Атанасов арменов

119

Светослав Димитров Казаков

120

Асен Симеонов Христев

121

Димитър Райков Найденов

122

Ангел Георгиев Лазаров

123

Силвия Руменова Ганчева

124

Иван Темелков Бинев

125

Виолина Руменова Мастръкова

126

Йордан Тодоров Божков

127

Мариана Сивкова Делидимова

128

Петър Иванов Иванов

129

Нина Иванова Нонинова

130

Румен Кръстев Чергаров

131

Иван Христов Йорданов

132

Цветан Димитров Иванов

133

Цветелина Георгиева Ненова

134

Елена Божкова Йорданова

135

Христо Иванов Йорданов

136

Василена Петрова Кушлева

137

Даниела Стоименова Павлова

 

  1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения