Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 279 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

Постъпило е писмо с изх.№ 24-20-14/01.04.2021 г. от Кмета на Община Пещера, ведно със Заповед № 18/01.04.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик регистрирано с вх.№ 364/01.04.2021 г. Постъпило е писмо с изх.№ 24-20-9/29.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера, регистрирано с вх.№ 249/29.03.2021 г. относно предложения за състава на СИК.

Въз основа горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.1, т.4 и т.6 от ИК и Решение № 2206-НС/11.03.2021 г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

   1.Формира и утвърждава единния номер на избирателна секция в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Пещера, както следва:

 

            СИК № 132100030 – с адрес: МБАЛ – „Професор Димитър Ранев“ ООД

 

 1. Назначава членове на СИК № 132100030 както следва:

  

Длъжност

Име

Председател

Калина Георгиева Кехайова

Заместник-председател

Гюлджан Мюмюнова Жребичкалиева

секретар

Нина Бориславова Цветанова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения