Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 28 - НС
Пазарджик, 18.02.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

РИК Пазарджик, като взе предвид, че на регистрираните кандидати следва да бъдат издавани удостоверения, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК, т. 23 от Решение № 1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, РИК ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:

РИК Пазарджик издава удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители, които имат единна последователна номерация от вида АА-ВВ, където:

АА e пореден номер от входящ регистър на кандидатите за народни представители

ВВ е пореден номер на кандидата в съответната кандидатската листа.

Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за народен представител.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 18.02.2021 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 54 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Български национален съюз – НД

  • № 53 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • № 52 - НС / 27.02.2021

    относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

всички решения