Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 280 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Закриване ПСИК на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г

Постъпило е Писмо с изх.№ 93-00-9/01.04.2021 г. на Община Батак ведно с приложена Заповед № 217/01.04.2021 г. на Кмета на община Батак, регистрирано с вх.№ 344/01.04.2021 г. Съобразно посочената заповед се закрива СИК № 130600012 поради липса на необходим брой заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.4 и т.6 от ИК, Решение № 80-НС/05.03.2021 г., взето с Протокол № 10-НС/05.03.2021 г. на РИК-Пазарджик във вр. с Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, РИК-ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   Закрива ПСИК № 130600012 с адрес: гр.Батак, НЧ „4-ти май 1897“ за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето поради липса на необходим брой заявления.

Освобождава назначените в ПСИК № 130600012 лица и анулира издадените им удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения