Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 281 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Цанко Бангьозов, упълномощен представител на  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирано с вх. №352/01.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Ракитово.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РЕШЕНИЕ № 154–НС/23.03.2021 г., взето с Протокол №  – НС/18.03.2021 г. и РЕШЕНИЕ № 175–НС/26.03.2021 г., взето с Протокол № 21 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

131900177

секретар

Нина Спасова Драганова

Величка Димитрова Георгиева

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения