Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 286 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрирани застъпници, регистрирани от Коалиция „БСП за България“

Постъпила е Молба с вх. №367/01.04.2021г. в РИК-Пазарджик от Петя Николаева Цанкова, упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“, с която същата заявява, че желае да бъдат заличени като застъпници Димитрия Михалова Чолакова и Стоянка Владова Христова, регистрирани с Решение  №195 – НС от 29.03.2021г на РИК Пазарджик.

На основание чл.72,ал.1,т.15 и т.16 от ИК, РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Заличава лицата Димитрия Михалова Чолакова и Стоянка Владова Христова като застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“
 2. Анулира издадените удостоверения на заличените застъпници.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения