Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 287 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Образуване на ПСИК, утвърждаване на единен номер на ПСИК и назначаване на състава на ПСИК на територията на Община Пазарджик.

Постъпило е писмо с изх.№ 03-23-20/01.04.2021 г. от Секретаря на Община Пазарджик, ведно със Заповед № 600/01.04.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик регистрирано с вх.№ 368/01.04.2021 г. С посочената Заповед е образувана 1 /един/ брой избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, утвърден е съответния номер, обхват и адрес.

Постъпили са Заявления с вх.№ 313/31.03.2021 г., вх.№ 314/31.03.2021 г. и вх.№ 315/31.03.2021 г. за назначаване на лица като членове на ПСИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК и Решение № 244 – НС/31.03.2021г., взето с Протокол № 24 – НС/31.03.2021г на РИК-Пазарджик, Решение  № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, РИК-ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:

 1. За гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето образува ПСИК № 131900102 с адрес: гр.Пазарджик, Общинска администрация Пазарджик, ет.3 и обхват – гр.Пазарджик, с. Юнаците, с.Черногорово и с.Црънча.
 2. Назначава членове на ПСИК № 131900102 както следва:

  

Длъжност

Име

Председател

Александър Борисов Китин

Заместник-председател

Николай Георгиев Папазов

секретар

Валери Николов Каменски

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения