Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 288 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Людмила Йончева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, регистрирано с вх. №370/01.04.2021г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ №69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900051

член

Латинка Страхилова Димитрова

Мартин Стойков Млекаров

131900179

председател

Малинка Петкова Чакърова

Димитър Георгиев Димов

131900035

зам.председател

Николай Владимиров Христов

Марияна Стоянова Костадинова

131900072

председател

Лидия Ганчева Кайнарова

Росица Николова Бикова

131900101

председател

Стефан Стефанов Пенев

Николай Владимиров Христов

131900057

председател

Христо Запрянов Петров

Елена Стоянова Петрова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения