Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 289 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна избирателна комисия за Община Велинград за гласуване с подвижна избирателна кутия на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

В РИК Пазарджик е постъпило Писмо с вх.№365/01.04.2021г. от Кмета на Община Велинград, с което се изпраща предложение за състава на ПСИК №130800060 и протокол от проведени на 01.04.2021г. допълнителни консултации.

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.4 и т.6, във връзка с чл.91, ал.8 и ал.11 от ИК и Решение  № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, РИК Пазарджик

 

 

РЕШИ:

 

 1. Назначава членовете на ПСИК 130800060 за гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., в състав както следва:

 

№ ПСИК

Длъжност

Име

130800060

Председател

Даниела Атанасова Водева

130800060

зам.председател

Любен Милушев Клинчев

130800060

секретар

Георги Иванов Белев

     

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

 1. Утвърждава списък с резервни членове за ПСИК 130800060, както следва:

 

Галина Динева Станчева

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения