Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 290 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Зехра Алиш, упълномощен представител на ПП ДПС, регистрирано с вх. № 348/01.04.2021г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пещера.

 На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 37–НС/26.02.2021 г., взето с Протокол № 5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следната замяна:

 

№ СИК

ДЛЪЖНОСТ

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

132100022

Член

Айдан Мехмедова Садулова

Хъкмет Наим Идриз

132100010

зам.председател

Хъкмет Наим Идриз

Айдан Мехмедова Садулова

132100012

зам.председател

Севил Ергин Ахмедова

Гюлюмсер Байрамалиева Чаушева

132100017

Член

Гюлюмсер Байрамалиева Чаушева

Светла Антонова Келчева

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения