Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 291 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК в КОВИД отделенията на лечебни заведения на територията на Община Пазарджик на територията на Община Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпили са предложения на граждани, доброволно заявили в РИК-Пазарджик своето желание да бъдат назначени за членове на СИК в КОВИД отделенията на лечебни заведения на територията на Община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.4  във връзка с Решение № 141-НС/22.03.2021 г., прието с Протокол № 18-НС/22.03.2021 г.

Р Е Ш И:

1.Назначава членове на СИК в КОВИД отделенията на лечебни заведения на територията на Община Пазарджик, както следва:

№ СИК

Длъжност

Име

131900096

Председател

Мариана Николова Герова

131900096

зам.председател

Костадин Стоилов Киричев

131900096

секретар

Иван Иванов Стоев

131900097

Председател

Стефан Стефанов Пенев

131900097

зам.председател

Дочка Евлогиева Димитрова

131900097

секретар

Сийка Ставрева Палигорова

131900098

Председател

Пенка Благова Георгиева

131900098

зам.председател

Владимира Милкова Узунова

131900098

секретар

Борслав Валентинов Лазаров

131900099

Председател

Елена Петрова Петкова

131900099

зам.председател

Марин Стоянов Попов

131900099

секретар

Иван Стефанов Христов

  1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения