Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 292 - НС
Пазарджик, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Любомир Стойков, упълномощен представител на  ПП ДПС, регистрирано с вх. №371/01.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ №69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

 1. Да се извърши следната замяна:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ на Секция

Имена

ОСВОБОЖДАВА

131900040

Васил Красимиров Костов

НАЗНАЧАВА

131900040

Галина Иванова Ташева

ОСВОБОЖДАВА

131900002

Анна Йорданова Христова

НАЗНАЧАВА

131900002

Асие Гюнерова Гангова

ОСВОБОЖДАВА

131900004

Мартин Йорданов Христов

НАЗНАЧАВА

131900004

Николай Илиев Кандев

ОСВОБОЖДАВА

131900005

Асие Гюнерова Гангова

НАЗНАЧАВА

131900005

Галина Иванова Тенева

ОСВОБОЖДАВА

131900087

Стойна Илиева Кочева

НАЗНАЧАВА

131900087

Методи Михайлов Иванов

 

 1. Да анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:43 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения