Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 293 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпили са предложения от Людмила Йончева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, регистрирани с вх. №375/02.04.2021г., вх.№397/02.04.2021г. и вх.№406/02.04.2021г. относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ №69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900098

председател

Пенка Благова Георгиева

Любомир Николов Тумбалев

131900036

председател

Мариана Николова Герова

Десислава Илиева Илиева

131900013

член

Стефан Иванов Стефанов

Галя Иванова Дупинова

131900072

председател

Росица Николова Бикова

Красимира Стоянова Паунова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:19 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения