Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 295 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК в Община Батак по предложение на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ регистрирано с вх. № 379/02.04.2021г., относно извършване на замяна на член в състав на СИК на територията на община Батак.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ  № 18 – НС/ 17.02.2021г.,взето с Протокол № 2 - НС/ 17.02.2021г., РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

СЕКЦИЯ №

ОБЩИНА

ОСВОБОЖДАВА

ДЛЪЖНОСТ

НАЗНАЧАВА

130300010

Батак

Севда Минчева Пашова

член

Стефка Тодорова Георгиева

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:19 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения