Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 296 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Светлана Димитрова Парашкевова-Узунова, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ , регистрирано с вх. №380/02.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Панагюрище.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 46–НС/26.02.2021 г., взето с Протокол № 6 – НС/27.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

132000014

Член

Анна Димитрова Карабойчева

Стоянка Петрова Атмаджова

132000018

Член

Русанка Николова Петришка

Иванка Димитрова Милчева-Мутева

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:19 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения