Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 298 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, упълномощен представител на  Коалиция „БСП за България“, регистрирано с вх. №383/02.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ №69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

Секция №

 

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900187

секретар

Детелина Стоичкова Тарашева

Миланка Димитрова Манова

131900016

секретар

Севделина Димитрова Войнова

Таня Димитрова Кушлева

131900016

член

Калинка Иванова Савова

Себастиян Благов Нонов

131900040

член

Иванка Стойчева Паунова

Диана Николаева Николова

131900197

член

Лиляна Кръстанова Гъркова

Гина Иванова Бангьозова

131900161

член

Мария Йосифова Рангелова

Мария Запрянова Димитрова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:19 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения