Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 299 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Белово по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Васил Петров Савов, упълномощен представител на  ПП „ГЕРБ“, регистрирано с вх. №391/02.04.2021 г., относно извършване на замяна на член в съставите на СИК на територията на община Белово.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 45–НС/27.02.2021 г., взето с Протокол № 6 – НС/27.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Да извърши следните промени:

 

СИК №

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

130400006

член

Елисавета Йорданова Рибникова

Жоро Александров Грозданов

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:19 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения