Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 300 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замени на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на Коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Гълъбина Георгиева Карамитрева, упълномощен представител на  Коалиция „БСП за България“, регистрирано с вх. №384/02.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Пещера.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 37–НС/26.02.2021 г., взето с Протокол № 5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ СИК

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

132100001

член

Иван Атанасов Стоилов

Екатерина Василева Василева

132100006

Зам.председател

Мариана Здравкова Хаджиева

Стоянка Владова Христова

132100030

Председател

Калина Георгиева Кехайова

Румен Георгиев Бухлев

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:19 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения