Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 303 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на ПП „Воля“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на ПП „Воля“ , регистрирано с вх. №388/02.04.2021г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Велинград.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и решение №58 – НС/28.02.2021 г.,взето с протокол № 7 – НС/28.02.2021г. , РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

СЕКЦИЯ №

ОСВОБОЖДАВА

ДЛЪЖНОСТ

НАЗНАЧАВА

130800051

Миглена Иванова Енчева

член

Муса Мустафов Бирков

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения