Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 304 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Христо Стефанов, упълномощен представител на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, с вх. №405/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си листа от упълномощените представители на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Николай Илиев Таслаков

86  /02.4.2021

2

Диана Йорданова Недялкова

89  /02.4.2021

3

Михаил Красимиров Книжаров

90  /02.4.2021

4

Калоян Илиянов Стойчев

91  /02.4.2021

5

Георги Кирилов Добрев

93  /02.4.2021

6

Вера Александрова Николова

94  /02.4.2021

7

Цонко Николов Шопов

95  /02.4.2021

8

Анна Валентинова Радева

97  /02.4.2021

9

Албена Илиянова Радина

98  /02.4.2021

10

Росен Иванов Кузманов

99  /02.4.2021

11

Спас Йорданов Илиев

100  /02.4.2021

12

Любка Петрова Руйнина

101  /02.4.2021

 

13

Александър Митков Иванов

102  /02.4.2021

14

Вера Георгиева Паскова

103  /02.4.2021

15

СТОИЛ МАЛИНОВ КОМСИЙСКИ

104  /02.4.2021

16

Петър Димитров Ангелов

106  /02.4.2021

17

Петя Георгиева Стамболис

107  /02.4.2021

18

Габриела Николаева Кънева

108  /02.4.2021

19

Валентина Невенова Бояджиева

109  /02.4.2021

20

Атанаска Трайчова Петрова

110  /02.4.2021

21

Йорданка Неделчева Цветкова

111  /02.4.2021

22

Добринка Колева Петрова

112  /02.4.2021

23

Мариела Тодорова Костова

114  /02.4.2021

24

Димитринка Николаева Пилева

115  /02.4.2021

25

Иво Василев Владимиров

116  /02.4.2021

26

Веселина Еленова Горанова

117  /02.4.2021

27

Найден Любомилов Горанов

118  /02.4.2021

28

Антоанета Иванова Донова

119  /02.4.2021

29

Нели Иванова Донова

120  /02.4.2021

30

Костадин Димитров Стефанов

121  /02.4.2021

31

Елена Димова Донова

122  /02.4.2021

32

Кунка Цонева Шопова

123  /02.4.2021

33

Димитри Спасов Спасов

124  /02.4.2021

34

Кремена Георгиева Дервенкова

125  /02.4.2021

35

Недялко Димитров Дервенков

126  /02.4.2021

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения